تبلیغات
شرایط درج تبلیغ شما در سایت بمب دانلود :

1 هفته : 3 هزار تومان
 
1 ماه : 7 هزار تومان

3 ماه : 20 هزار تومان

6 ماه : 55 هزار تومان

1 سال  : 100 هزار تومان

محل درج تبلیغ شما در بهترین مکان سایت ( زیر هدر )

برای اطلاعات بیشتر تماس بگیرید

Creeps_death@yahoo.com

Www.Bomdl.Orq.Ir